Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οι στόχοι που τίθενται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος πραγματοποιούνται μέσα από τρία αλληλένδετα επίπεδα μάθησης, με υπόβαθρο πάντα τη δυναμική σύνδεση παιδαγωγικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης. Τα τρία αυτά επίπεδα περιλαμβάνουν τρεις κύκλους σπουδών, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τρεις διαστάσεις του δυναμικού ρόλου του εκπαιδευτικού.

Browse

Recent Submissions