Σχολή Επιστημών Αγωγής

Sub-communities within this community

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Tα Παιδαγωγικά Tμήματα (Δημοτικής Eκπαίδευσης και Nηπιαγωγών) ιδρύθηκαν το 1982 με το Nόμο 1268/82 Iωαννίνων και άρχισαν να λειτουργούν σταδιακά από το ακαδημαϊκό έτος 1984-85.

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Tα Παιδαγωγικά Tμήματα (Δημοτικής Eκπαίδευσης και Nηπιαγωγών) ιδρύθηκαν το 1982 με το Nόμο 1268/82 Iωαννίνων και άρχισαν να λειτουργούν σταδιακά από το ακαδημαϊκό έτος 1984-85.

Browse

Recent Submissions