Αρχεία

Sub-communities within this community

Logo

Αρχείο Εφετείου Ιωαννίνων ( Οθωμανικό Αρχείο) [Αρχείο προς ψηφιοποίηση]

Οθωμανικό αρχειακό υλικό των ετών 1898-1924 της περιοχής των Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρεβέζης Περιλαμβάνει: Βιβλίο Πλημμελειοδικείου για την πληρωμή μαρτυρικών δικαιωμάτων, Βιβλίο Πλειστηριασμού Ακινήτων, Κατάστιχο Πρωτοδικείου Πρέβεζας, Σπαράγματα Δεφτεριού με Τίτλους Κυριότητας, Κτηματολογικά κατάστιχα, Φορολογικά κατάστιχα, Οικονομικά κατάσχτιχα, Ιεροδικαστικά κατάστιχα

Logo

Αρχείο Βασιλείου Ρόζου (Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) [Αρχείο προς ψηφιοποίηση]

Προσωπικό αρχείο αλληλογραφίας του καθηγητή Βασιλείου Ρόζου των ετών 1969-1979

Logo

Αρχείο Γιώργου Αράγη (Κριτικός λογοτεχνίας)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέλαβε μέσω δωρεάς το Αρχείο του γιατρού και κριτικού λογοτεχνίας Γιώργου Αράγη τον Δεκεμβρίου του 2022. Στο υλικό, αυτό περιλαμβάνονται δοκίμια, κριτικές, φωτογραφίες, βιβλία, άρθρα, μελέτες, σχόλια, αλληλογραφία, αδημοσίευτα, συνεντεύξεις και χειρόγραφα. Η Βιβλιοθήκη φυλάσσει το Αρχείο στον χώρο του Σπάνιου Υλικού και Αρχείων της Υπηρεσίας.

Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου «Ελπίς» Αθηνών [Αρχείο προς ψηφιοποίηση]

Αρχείο του Νοσοκομείου των ετών 1912-1968. Περιλαμβάνει: Πρακτικά συνεδριάσεων της διοίκησης του Νοσοκομείου, Μαιευτικό μητρώο, Πρακτικά Συνεδριάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής, Μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού, Πληρωμές προμηθευτών

Αρχείο Εμπορικής Εταιρείας Ο. Περβολαράκης – Β. Λυκογιάννης – Ε. Δανιήλ & Σια ΑΕ. Γραφικαί Τέχναι [Αρχείο προς ψηφιοποίηση]

Αφορά το αρχείο της Εταιρείας των ετών 1954-1970 και περιλαμβάνει 12 κατάστιχα με ευρετήρια πρώτων υλών και υλικών του τυπογραφείου-λιθογραφείου της εμπορικής εταιρείας

Αρχείο Ευλόγιου Κουρίλα [Μερικώς ψηφιοποιημένο αρχείο]

Προσωπικό αρχείο του Αγιορείτη, Μητροπολίτη Κορυτσάς, και καθηγητή Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευλόγιου Κουρίλα (1880-1961). Το αρχείο καθώς και η Βιβλιοθήκη και προσωπικά του αντικείμενα κληροδοτήθηκαν στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από τον Ευλόγιο Κουρίλα πριν από τον θάνατό του. Περιλαμβάνει 118 φακέλους 8.500 ± τεκμήρια.

Αρχείο Ευριπίδη Σούρλα [Αρχείο προς ψηφιοποίηση]

Προσωπικό αρχείο του Ευριπίδη Ζήση Σούρλα (1891-1988) παιδαγωγού. Δίδαξε σε Βούρμπιανη, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Κέρκυρα και Αθήνα. Διετέλεσε Διευθυντής του Διδασκαλείου Ιωαννίνων (Ζωσιμαία Σχολή) τα έτη 1929-1934. Περιλαμβάνει: Άρθρα και ομιλίες, αλληλογραφία, πρωτότυπα έγραφα που αφορούν το Διδασκαλείο Ιωαννίνων 1929-1934, πρωτότυπα έγγραφα και αποσπάσματα κωδίκων που αφορούν την Κόνιτσα και την Πυρσόγιαννη

Αρχείο Καλύμνου [Αρχείο προς ψηφιοποίηση]

Αρχείο του Πρωτοδικείου και της Δημαρχίας Καλύμνου των ετών 1913-1929. Περιλαμβάνει: Έγγραφα αγωγών κατοίκων και αιτήσεων προς το Πρωτοδικείο Καλύμνου, Πρακτικά Δικαστηρίου Καλύμνου, προτάσεις αντιπροτάσεις, κλήσεις, προτάσεις ορισμού μαρτύρων, Πληρεξούσια Δημαρχείου Καλύμνου Πιστοποιητικά της Δημαρχίας Κοινοποιήσεις κατασχέσεων Διάφορα άλλα έγγραφα (εγγυητικές επιστολές, πρακτικά σπογγοαλιευτικά, κ.λπ.)

Αρχείο Νομαρχίας Ιωαννίνων [Αρχείο προς ψηφιοποίηση]

Αρχείο των ετών 1971-1981. Περιλαμβάνει: ΦΕΚ, Επισκόπηση τύπου, Δελτία τύπου, Αλληλογραφία, Πρακτικά συνεδριάσεων, Εγκαίνια, εκδηλώσεις, ομιλίες, Δημοψήφισμα 1973

Αρχείο Οικογένειας Φαφαλιού [Αρχείο προς ψηφιοποίηση]

Αρχείο της εφοπλιστικής οικογένεια Φαφαλιού από το Βροντάδο της Χίου των ετών 1925-1938. Περιλαμβάνει: Αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών του Παύλου Φαφαλιού, Επιστολές προς Λονδίνο και Ινδία, Αλληλογραφία Παύλου και Δημήτρη Φαφαλιού με Τράπεζες, Οικογενειακή αλληλογραφία, Διάφορα προσωπικά (προσκλήσεις, ευχητήριες κάρτες αποδείξεις ταχυδρομείων)

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Δήμου Ιωαννιτών [Αρχείο προς ψηφιοποίηση]

Περιλαμβάνει κατάστιχα των ετών 1913-1960 της περιοχής των Ιωαννίνων (Βιβλία εκθέσεων υποθηκών & προσημειώσεων, Βιβλία κατασχέσεων, Βιβλία μεταγραφών)

Collections in this community

Browse

Recent Submissions