ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "Ηπειρομνήμων"

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει στην κατοχή της πολύτιμα και μοναδικά τεκμήρια του ελληνικού πολιτισμού. Διαθέτει μια εξαιρετική συλλογή από χειρόγραφους-περγαμηνούς και χαρτώους- κώδικες , Λυτά έγγραφα, Παλαίτυπα βιβλία κ.α. Η Βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη, αλλά και την υποχρέωση, να διαφυλάξει και να αναδείξει τους πνευματικούς θησαυρούς που έχει στην κατοχή της. Η Ανάπτυξη του Αποθετηρίου ΟΛΥΜΠΙΑΣ –με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών- τις δίνει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων

*Το υλικό της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «Ηπειρομνήμων» διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται κάθε μορφή εμπορικής του εκμετάλλευσης. Σε κάθε χρήση του θα πρέπει να γίνεται μνεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία διαθέτει τα πρωτότυπα κείμενα και πραγματοποίησε την ψηφιοποίησή του.

Browse

Recent Submissions