Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Σκοπός του Τμήματος να καλλιεργεί και να προάγει τις Τέχνες, παρέχοντας στους φοιτητές του την άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση που χρειάζεται τόσο ο σύγχρονος θεωρητικός επιστήμονας όσο και ο σύγχρονος εικαστικός καλλιτέχνης. Πρόκληση για το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης αποτελεί η διαμόρφωση Καλλιτεχνών με άρτιο θεωρητικό υπόβαθρο και Θεωρητικών της Τέχνης με εικαστική παιδεία, που θα επιτρέπει αφενός τη βαθιά και ευρεία ανάγνωση και ανάλυση του έργου τέχνης και αφετέρου την ανάδειξη δημιουργιών στις πλαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες.

Browse

Recent Submissions