Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Sub-communities within this community

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Περιλαμβάνει πρακτικά συνεδρίων που έχουν λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο

Collections in this community

1. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (Γενικό)

Περιλαμβάνει αρθρογραφία μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δεν ανήκουν σε κάποιο Τμήμα ή Σχολή

Αποδελτίωση περιοδικών

Αποδελτίωση άρθρων περιοδικών -πρώην ΤΕΙ Ηπείρου.

Πανηγυρικοί Λόγοι και Ομιλίες

Περιλαμβάνει λόγους και ομιλίες που έχουν εκφωνηθεί στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο διαφόρων Εορτασμών, Επετείων ή Ακαδημαϊκών γεγονότων όπως Αναγορεύσεις Επιτίμων Διδακτόρων

Browse

Recent Submissions