Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Sub-communities within this community

Logo

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών διοργανώθηκε από την Β&ΚΠ του Π.Ι. με Θέμα: "Η αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων"

Collections in this community

1. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (Γενικό)

Περιλαμβάνει αρθρογραφία μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δεν ανήκουν σε κάποιο Τμήμα ή Σχολή

Articles

Articles for/by Uoi

Πανηγυρικοί Λόγοι και Ομιλίες

Περιλαμβάνει λόγους και ομιλίες που έχουν εκφωνηθεί στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο διαφόρων Εορτασμών, Επετείων ή Ακαδημαϊκών γεγονότων όπως Αναγορεύσεις Επιτίμων Διδακτόρων

Browse

Recent Submissions