Please use this identifier to cite or link to this item: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28667
Title: Αγιορείτικα, Λαυριώτικα
Alternative title / Subtitle: Περί της μοναδικής πολιτείας οπόθεν ήρξατο και τίνος εικών τυγχάνει και τί τα αμφιάσματα και τίς ο ταύτης σκο¬πός και φωτισμός (κώδ. Διονυσίου 260, 23)
Ιστορίαι και θαύματα της Παναγίας. (κώδ. Βαρλαάμ Με¬τεώρων 199, φ. 3α-73α) του ΧνΙ αιώνος
Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, 4α Διαθήκη του Αγίου Αθανασίου (κατά μετάφρασιν εκ του ελληνικού), 4β Διαθήκη Ια¬κώβου Πρικανά ηγουμένου Λαύρας (1360)
Διατάξεις περί των εν κοινοβίω διαβιούντων περί γονυκλισιών Αθωνιάς Ιακώβου, αριθ. 281 και 282 αγ. Παντελεήμονος συν. 8
Διδασκαλία πάνυ ωφέλιμος των αγίων πατέρων. Εκ του Ιβηριτικού κώδικος του Νεκταρίου
Εγκώμιον κοινοβίου εκ Λαυριωτικού κώδικος Ω7 Περιεχ.: κείμενο από Λαυριωτικό κώδικα Ω7
Θεωρίαι- Θαύματα Παναγίας- αλληλογραφία Νεοφύτου Άρτης και Λουκά Νικαέως. Εκ του 97 κώδ. Ξηροποτάμου και εκ του 750 κώδ. Ιβήρων (1745) και 471 Θεοτοκάριον
Νεόφυτος Μαυρομμάτης ο Άρτης και το θαύμα της Πορταϊτίσσης εκ της εν Λαύρα αλληλογραφίας του Νεοφύτου
Διονυσίου μοναχού κεφάλαια γνωστικά περί θείων ύμνων. Εκ του κώδικος 77 του αγ. Στεφάνου Μετεώρων
Ιστορίαι Ιακώβου Νεασκητιώτου. Αθωνιάς του τιμ. Σταυρού καλ. αγ. Άννης 17 και εκ του βίου του αγ. Σίμωνος
Αποκατάστασις κοινοβίου της μονής Εσφιγμένου. Έπαινος αντάξιος. Εκ του κώδικος του αρχείου
Οράσεις. Αλεξάνδρου Λαυριώτου Παραμύθιον
Οπτασία Μακαρίου ιερομονάχου Καρακαλινού εκ του κώδ. 50 του παπα Χαρίτωνος
Υπόμνημα εκ του κώδικος μονής Σταυρονικήτα περί του λειψάνου του αγ. Νικολάου και της εκ της θαλάσσης ελθούσης εικόνος
Λαύρας κοινόβιον 1914.1. επιστολαί ανώνυμοι και υπόμνημα
Πάτρια Λαύρας. 1. Υπόμνημα περί της Θεοτόκου Φωβηνής του Κουκουζέλη Κατάλ. αριθ. 22, αυξ. 230 εκ κώδ. 251 παπά Χαρίτωνος και Λαύρας
Πάτρια μονής Βατοπεδίου εκ του κώδ. Λαυρ. Ι 31
Θαύματα νεώτερα και διηγήσεις 1. εκ του 20 κώδικος Αγ. Άννης του ΙΖ' αιώνος 2. Εξ ημετέρας συλλογής
Οπτασία Ιωάσαφ Ιωασαφαίου Καυσοκαλυβίων εκ του κώδικος Ιωασαφαίων
Η πασχάλειος λιτανεία των Καρεών μετά της εικόνος του «Άξιον εστίν» της Παναγίας πολιούχου του Αγίου Όρους εκ του κώδικος Κουτλουμ. 100, φ. 108α Βλ. 33 περί του Άξιον εστίν
Κυρίλλου ιερομονάχου Καστανοφύλλη. Στίχοι απλοί και ωφελιμώ τατοι περί μοναχικής πολιτείας και ορθού βίου. β'. Περί εξόδου ψυχής και κρίσεως
Επιστολή προεστώτος προς γέροντα τέλειον και σοφόν να του φανερώση ζητήματα αναγκαία εις παιδαγωγίαν και κατάστασιν μοναχών
Διατί το σχήμα των καλογήρων λέγεται αγγελικόν. Πώς τάσσουν να τα φυλάγουν όλοι και τί έχουν να πάθουν εάν δεν τα φυλάξουν
Αξιόλογον ιστορικόν έγγραφον. Πώς αντεπεξήρχοντο εις δεινάς περιστάσεις οι Αγιορείται
Του εν τω Ολύμπω αγίου Διονυσίου προς την ιεράν Σύναξιν του Αγίου Όρους
Θαυματουργός εικών της Μονής Κασταμονίτου η «Αντιφωνήτρια
Οπτασία Δημητρίου υπό Μητροφάνους ρήτο- ρος» εκ του Λαυρ. Μ 55 (1817) κώδικος
Ερωτήσεις Αγιορειτών προς Νικόλαον Πατριάρχην
Η Πορταίτισσα της ιεράς Μονής των Ιβήρων εικών της Θεοτόκου
Οπτασία περί παραδείσου Σωφρονίας μοναχής
Η Θεοτόκος εν Άθω. Περί της εν τω Πρωτάτω θαυματουργού εικόνος «Άξιον εστίν». Λεπτομερής έκθεσις περί του εν Καρεαίς εν τω κελλίω Άδειν θαύματος
Περί του γενομένου θαύματος εν τη καλύβη του αγίου ιε- ρομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού εν έτει 1827
Κωνσταντίνου - Καισαρίου Δαπόντε θρησκευτικά ποιήματα. 1. Θάνατος αμαρτωλού, διάλογος μετά διαβόλου, 2. Το είναι της καλογερικής, διάλογος ερημίτου και κοσμικού, 3. Το αξίωμα της ιερωσύνης, διάλογος αρχιερέως και αναγνώστου, 4. Εγκώμιον Παραδείσου
Η Γοργοεπήκοος της μονής Δοχειαρίου Παναγία. Α'. Το συναξάριον εκ της «Ακολουθίας» της Γοργοεπηκόου Β'. Διονυ¬σίου ιεροδιακόνου στίχοι πολιτικοί, ιαμβικοί και ηρωοελεγιακοί Γ'
Θαύματα Παναγίας
Ομιλία ηθική και πνευματική θεωρία Χερουβείμ Αγιορείτου
Παραίνεσις ανωνύμου μοναχού
Συναγωγή διαφόρων κεφαλαίων, ότι δει τους εν τη αυτή μονή μοναχούς κοινώς βιούν κατά πάντα και αρκείσθαι τοις αναγκαίοις
Υπομνήματα και γράμματα πατριαρχών και αρχιερέων περί κοινοβιακής και εν γένει μοναχικής πολιτείας
Δαμασκηνού Στουδίτου, Παραίνεσις προς τους θέλοντας σωθήναι
Το εν Λαύρα σπήλαιον του Αγίου Αθανασίου
Διδασκαλία Δανιήλ ιερομονάχου προς αρχαρίους μονα¬χούς και περί κοινοβίου παρά Δανιήλ ιερομονάχου
Ακρίβεια κοινοβιακή εν τη μονή Διονυσίου του ΙΣΤ' αι
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Λαυριώτικα
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28667
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.4232
Link: Φάκελος 34
Appears in Collections:5.1.2 Άγιο Όρος

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34. Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης.pdf31.61 MBAdobe PDFView/Open
34. Ακρίβεια κοινοβιακή εν τη μονή Διονυσίου ΙΣΤ..pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open
34. Αποκατάστασις κοινοβίου της μονης Εσφιγμένου.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open
34. Δαμασκηνού Στουδίτου Παραίνεσις....pdf4.82 MBAdobe PDFView/Open
34. Διατάξεις περί των εν κοινοβίω.pdf12.97 MBAdobe PDFView/Open
34. Διατί το σχήμα των καλογήρων λέγεται αγγελικόν....pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
34. Διδασκαλία πάνυ ωφέλιμος των αγιών.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open
34. Διονυσίου Μοναχού κεφάλαια γνωστικά.pdf523.51 kBAdobe PDFView/Open
34. Επιστολή προεστώτος προς γέροντα τέλειον και σοφόν....pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open
34. Ερωτήσεις Αγιορειτών προς Νικόλαον Πατριάρχην....pdf5.5 MBAdobe PDFView/Open
34. Η Γοργοεπήκοος της μονής Δοχειαρίου....pdf7.67 MBAdobe PDFView/Open
34. Η Θεοτόκος εν Άθω....pdf12.65 MBAdobe PDFView/Open
34. Η πασχάλειος λιτανεία των Καρεών.pdf424.5 kBAdobe PDFView/Open
34. Θαύματα νεώτερα και διηγήσεις 1. εκ. του 20 κωδικός .pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open
34. Θαύματα Παναγίας....pdf4.07 MBAdobe PDFView/Open
34. Θαυματουργός εικών της Μονής Κασταμονίτου....pdf4.08 MBAdobe PDFView/Open
34. Θεωρίαι θαυματα Παναγίας....pdf8.94 MBAdobe PDFView/Open
34. Ιστορία και θαύματα της Παναγίας.pdf6.17 MBAdobe PDFView/Open
34. Κυρίλλου ιερομονάχου Καστανοφύλλη.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open
34. Κωνσταντίνου Καισαρίου Δαπόντε θρησκευτικά....pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open
34. Λαύρας κονόβιον 1914....pdf7.37 MBAdobe PDFView/Open
34. Νεόφυτος Μαυρομμάτης ο Άρτης.pdf4.54 MBAdobe PDFView/Open
34. Ομιλία ηθική και πνευματική θεωρία....pdf6.21 MBAdobe PDFView/Open
34. Οπτασία Ιωάσαφ Ιωάσαφαίου.pdf12.45 MBAdobe PDFView/Open
34. Οπτασία Μακαρίου ιερομονάχου Καραλινού.pdf473.41 kBAdobe PDFView/Open
34. Οπτασία περί παραδείσου Σωφρονίας.pdf8.73 MBAdobe PDFView/Open
34. Οράσεις Αλεξάνδρου Λαυριώτου....pdf773.34 kBAdobe PDFView/Open
34. Παραίνεσις ανωνύμου μοναχού....pdf4.69 MBAdobe PDFView/Open
34. Πάτρια Μονής Βατοπεδίου εκ του κώδ. Λαυρίου.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open
34. Περί της μοναδικής πολιτείας... .pdf19.2 MBAdobe PDFView/Open
34. Περί τπυ γενομένου θαύματος εν τη καλύβη....pdf3.18 MBAdobe PDFView/Open
34. Συναγωγή διαφόρων κεφαλαίων ότι δει....pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
34. Του εν τω Ολύμπω αγίου Διονυσίου....pdf4.08 MBAdobe PDFView/Open
34. Υπόμνημα εκ του κώδικος μονής Σταυρονικήτα περί....pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open
34. Υπομνήματα και γράμματα πατριαρχών και αρχιερέων....pdf3.29 MBAdobe PDFView/Open
34.Αξιόλογον ιστορικόν έγγραφον.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open
34.Διδασκαλία Δανιήλ ιερομονάχου....pdf3.63 MBAdobe PDFView/Open
34.Εγκώμιον κοινοβίου εκ Λαυριωτικού.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
34.Ιστορίαι Ιακώβου Νεασκητιώτου Αθωνίας .pdf5.48 MBAdobe PDFView/Open
34.Οπτασία Δημητρίου υπό Μητροφάνους ρήτορος.pdf8.84 MBAdobe PDFView/Open
34.Το εν Λαύρα σπήλαιον του Αγίου Αθανασίου.pdf4 MBAdobe PDFView/Open
34.Υπόμνημα περί της Θεοτόκου Φωβηνής του Κουκουζέλη.pdf2.38 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons