Η Φιλολογία είναι μια επιστήμη πολυεπίπεδη και ανοιχτή σε πολλές συνδέσεις, από την αποκατάσταση ενός κειμένου μέχρι την πιο διεξοδική ερμηνεία του, εξατομικευμένη σε τόσα μέρη, όσα και τα κείμενα που μελετά, αλλά όμως μεθοδολογικά ενιαία και ανοιχτή στη θεωρία του έντεχνου λόγου, της λογοτεχνίας και της ιστορίας των ιδεών. Το υλικό της είναι μια ευρύτατη βάση κειμένων, από τα κλασικά έργα της Αρχαιότητας στην ελληνική και λατινική γλώσσα, μέχρι τα κλασικίζοντα και μη έργα της βυζαντινής Χριστιανικότητας και, τέλος, μέχρι τα λογοτεχνικά κείμενα της Νεωτερικότητας.

Discover

Τμήμα Φιλολογίας

Σκοπός του Τμήματος Φιλολογίας, ιδρυτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι αφενός να παράσχει επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση στους νέους φιλολόγους, να τους εφοδιάσει δηλαδή με τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία που θα τους επικουρήσουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά και να τους φέρει σε επαφή με όλες τις πτυχές και εκφάνσεις του λόγου, από την μελέτη της αρχαίας ελληνικής σκέψης και γραμματείας έως τη σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία, ώστε να συντελέσει στην επιστημονική και πνευματική τους ολοκλήρωση.

Browse

Recent Submissions