Φιλοσοφική Σχολή

Η Φιλοσοφική, η πρώτη Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε το 1964. Οι Ανθρωπιστικές Σπουδές αποσκοπούν στην κατάρτιση καθηγητών που προσανατολίζονται για τη Μέση Εκπαίδευση και συνάμα στην προετοιμασία επιστημόνων που θα τάξουν εαυτούς στην έρευνα. Στα Τμήματα Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας θεραπεύονται ποικίλα γνωστικά αντικείμενα που ενισχύονται από τα προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών και προσωπικού Erasmus+, την πρακτική άσκηση, θερινά προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικά εργαστήρια, αρχεία, αξιόλογα Μουσεία, εκπαιδευτικές εκδρομές, ημερίδες, συνέδρια και διαλέξεις. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, διατομεακά, διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά, έχουν να επιδείξουν υψηλό επίπεδο, καθώς τεκμαίρεται από την κατοπινή επιστημονική παρουσία των πτυχιούχων και διδακτόρων τους.

Sub-communities within this community

Τμήμα Φιλοσοφίας

Το Τμήμα Φιλοσοφίας συνιστά μετεξέλιξη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Το 2019 μετεξελίχθηκε σε: Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Browse

Recent Submissions