Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Στόχος του Τμήματος είναι:
  • Να προάγει την έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία στους επιστημονικούς τομείς της Φιλοσοφίας, των Επιστημών της Αγωγής και της Ψυχολογίας.
  • Να προσφέρει στους φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τα μεθοδολογικά εφόδια για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  • Να ενθαρρύνει την ελεύθερη διακίνηση των επιστημονικών γνώσεων και ιδεών, την κριτική θεώρηση των φιλοσοφικών, κοινωνικών και ψυχοπαιδαγωγικών ζητημάτων, ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων με κοινωνική και πολιτική συνείδηση.

Browse

Recent Submissions