Ο Ρόλος των μορίων προσκόλλησης σε όγκους της κεφαλής και του τραχήλου (Doctoral thesis)

Γεωργολιός, Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός Εργαστήριο Φυσιολογίας
Subject classification: Κεφάλι
Καρκίνος
Τράχηλος
Keywords: Μόρια προσκόλλησης,Όγκος κεφαλής,Όγκος τραχήλου,Ε-καντερίνη,Δυσκαντερίνη
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1048
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1266
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/28457#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1048
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.