Σχολή Επιστημών Υγείας

Στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 5-6-2013 με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 105/2013 η Σχολή Επιστημών Υγείας η οποία περιλαμβάνει τo Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών. Ο σκοπός της Σχολής είναι πολύπλευρος. Η προαγωγή της υγείας, η πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών σε ανθρώπους και γενικότερα σε όλα τα έμβια όντα αποτελεί τον κεντρικό της πυρήνα. Πρωταρχικό ρόλο επίσης έχει η αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης που παρέχεται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με αποτέλεσμα την άρτια κατάρτιση νέων επιστημόνων. Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα θα αποτελέσει η ανάπτυξη και στήριξη της έρευνας σε πρωτοποριακούς τομείς καθώς και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στη χώρα μας

Browse

Recent Submissions