Σχολή Επιστημών Υγείας

Στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 5-6-2013 με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 105/2013 η Σχολή Επιστημών Υγείας η οποία περιλαμβάνει τo Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών. Ο σκοπός της Σχολής είναι πολύπλευρος. Η προαγωγή της υγείας, η πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών σε ανθρώπους και γενικότερα σε όλα τα έμβια όντα αποτελεί τον κεντρικό της πυρήνα. Πρωταρχικό ρόλο επίσης έχει η αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης που παρέχεται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με αποτέλεσμα την άρτια κατάρτιση νέων επιστημόνων. Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα θα αποτελέσει η ανάπτυξη και στήριξη της έρευνας σε πρωτοποριακούς τομείς καθώς και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στη χώρα μας

Sub-communities within this community

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000 -2001.

Τμήμα Ιατρικής

Η Ιατρική Σχολή (νυν Τμήμα Ιατρικής) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1977 με το νόμο 641/77 (ΦΕΚ 200/Α/1977)

Τμήμα Λογοθεραπείας

Το Τμήμα Λογοθεραπείας ιδρύθηκε με το Ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142/03-08-2018). Σε αυτό εντάχθηκαν από 1-10-2018 όλο το προσωπικό και οι φοιτητές του τμήματος Λογοθεραπείας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (Π.Δ. 200 Φ.Ε.Κ.179/16-09-99)

Τμήμα Νοσηλευτικής

Το Τμήμα Νοσηλευτικής ιδρύθηκε με το Ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142/03-08-2018). Σε αυτό εντάχθηκαν από 1-10-2018 όλο το προσωπικό και οι φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (Π.Δ. 200 Φ.Ε.Κ.179/16-09-99)

Browse

Recent Submissions