Πολυτεχνική Σχολή

Sub-communities within this community

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε με το Π.Δ.173/2009 (Φεκ 206/2-10-2009 τ.Α’) και υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3 του κεφαλαίου Γ’ του Νόμου 4452 (ΦΕΚ17/15-02-2017, τ.Α’)

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Ιδρύθηκε το 1999 με τίτλο "Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών" της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2009 μετονομάστηκε σε "Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης Υλικών". Το 2017 εντάχθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 ως "Τμήμα Πληροφορικής" της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1993. Από τον Ιούνιο 2013, το Τμήμα μετεξελήχθηκε σε "Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής" με 5ετή κύκλο σπουδών. Το 2017 εντάχθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Browse

Recent Submissions