Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Sub-communities within this community

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Περιλαμβάνει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων-Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Περιλαμβάνει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων-Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Κατεύθυνση Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία

Περιλαμβάνει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων-Κατεύθυνση Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Περιλαμβάνει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

Browse

Recent Submissions