Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Sub-communities within this community

Τμήμα Λογοθεραπείας

Περιλαμβάνει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Νοσηλευτικής

Περιλαμβάνει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Περιλαμβάνει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

Browse

Recent Submissions