Please use this identifier to cite or link to this item: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29767
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαραπάνου, Λαμπρινήel
dc.date.accessioned2020-05-19T09:55:46Z-
dc.date.available2020-05-19T09:55:46Z-
dc.identifier.urihttps://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29767-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9762-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΕπαγγελματική εξουθένωσηel
dc.subjectΕκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσηςel
dc.subjectΕκπαιδευτικοί ειδικής αγωγήςel
dc.subjectΕργασιακό άγχοςel
dc.subjectΠροσωπικότηταel
dc.subjectBurnouten
dc.subjectGeneral education teachersen
dc.subjectSpecial education teachersen
dc.subjectWork stressen
dc.subjectPersonalityen
dc.titleΕπαγγελματική εξουθένωση, επίπεδα άγχους και προσωπικότηταel
dc.titleBurnout, stress levels and personalityen
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.secondaryTitleμια έρευνα σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγήςel
heal.secondaryTitlea research on teachers of general and special educationen
heal.classificationΕπαγγελματική εξουθένωση-
heal.dateAvailable2020-05-19T09:56:46Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνel
heal.publicationDate2020-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 137-153el
heal.abstractΗ εργασιακή εξουθένωση αποτελεί ένα αξιόλογο και σύγχρονο πρόβλημα στο πλαίσιο της παιδείας όπως έχει αποδείξει πληθώρα μελετών αναφερόμενες στην εξουθένωση των εκπαιδευτικών και την επίδραση που έχει στους καθηγητές και των δύο κατηγοριών εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, σημαντική αιτιολογία αποδεικνύεται το εργασιακό άγχος μεταξύ του εκπαιδευτικού δυναμικού συνδυαστικά με την προσωπικότητα αυτών. Βέβαια, παρά την σημαντικότητα του θέματος, ελάχιστες έρευνες εξετάζουν τη σχέση μεταξύ προσωπικότητας, εξουθένωσης και άγχους σε αυτόν τον εκπαιδευτικό πληθυσμό. Σκοπό του παρόντος πονήματος αποτελεί η ανάγκη της μελέτης της σύνδεσης μεταξύ του εργασιακού burnout του εκπαιδευτικού δυναμικού στις δύο κατηγορίες εκπαίδευσης και του επαγγελματικού στρες αλλά και της προσωπικότητας των καθηγητών. Για τον προαναφερθέντα σκοπό, διενεργήθηκε έρευνα στο εκπαιδευτικό δυναμικό των σχολείων της Θεσσαλονίκης, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, μέσω ποσοτικής διερεύνησης με τη χρήση και διανομή των 160 ερωτηματολογίων, αποτελούμενα από πληθώρα ερωτήσεων, εκ των οποίων δόθηκαν πίσω 152 ερωτηματολόγια, τα οποία ήταν σωστά συμπληρωμένα. Για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων η ερευνήτρια χρησιμοποίησε την κλίμακα μέτρησης της Επαγγελματικής Εξουθένωσης από την Maslach (M.B.I.)- μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα από τον Kokkinos, το 2006. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο για τις διερεύνηση των πηγών της συναισθηματικής έντασης, το οποίο κατασκευάστηκε το 2005 από τη Μούζουρα ως μέρος της διδακτορικής της διατριβής, βασισμένο σε διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία καταγραφής τους άγχους των εκπαιδευτικών αλλά και το ερωτηματολόγιο της διερεύνησης της προσωπικότητας IPIP – Big Five Factor Markers, την μετάφραση του οποίου έχουν επιμεληθεί οι Βακόλα Μ., Τσαούσης Ι. και Γεωργιάδης Σ. Τέλος, για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό πακέτο κοινωνικών επιστημών SPSS Statistics Version 24. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί της ειδικής εκπαίδευσης δεν είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στην εργασιακή εξουθένωση συγκριτικά με τους καθηγητές της γενικής εκπαίδευσης, και οι δύο ομάδες παρουσίασαν μέτρια έως χαμηλή εξουθένωση και υψηλά σκορ στον τομέα των προσωπικών επιτευγμάτων. Επιπλέον, και οι δύο ομάδες ανέφεραν υψηλά επίπεδα άγχους καθώς αντιμετώπιζαν τους ίδιους στρεσογόνους παράγοντες, με κυρίαρχα την έλλειψη υποστήριξης εκ μέρους της διοίκησης αλλά και θέματα στο επίπεδο συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτικούς, όπως επίσης και το φόρτο εργασίας σε σχέση με την πίεση του χρόνου. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αναλύθηκαν σύμφωνα με ειδικές κλίμακες που αναπτύχθηκαν για τη συγκεκριμένη μελέτη όπως η κλίμακα της Προσωπικότητας, η συσχέτιση προσωπικότητας με το Στρες αλλά και οι Αντιδράσεις στο Άγχος. Τέλος, τα κεφάλαια της παρούσας εργασίας αναφέρονται αρχικά στη περίληψη στην οποία δίνονται οι βασικοί άξονες που διαπραγματεύεται η εργασία, ενώ ακολουθούν η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα βασικά αντικείμενα, η ερευνητική μεθοδολογία με τα αποτελέσματα της έρευνας και τέλος τα συμπεράσματα που δημιουργήθηκαν από τη σύνταξη αυτής αλλά και βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη αυτής. Η παρούσα έρευνα αναδεικνύεται σε σημαντικό βαθμό αξιόλογη, αρχικά για τους εκπαιδευτικούς ώστε να αναπτύξουν μηχανισμούς άμυνας ενάντια στο ζήτημα του εργασιακού burnout και εν συνεχεία για κάθε φορέα σχετικό με τα εκπαιδευτικά δρώμενα, ώστε να προβεί στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προαναφερθέντος ζητήματος στους εκπαιδευτικούς.el
heal.abstractOccupational burnout is a remarkable and contemporary problem in the field of education as it has been demonstrated in a number of studies concerning teacher burnout and its impact on teachers not only in special education but also in general education. Also, the main cause of this seems to be the work stress of the teacher, combined with their personality. Of course, despite the importance of the issue, few studies have examined the relationship between personality, maladaptation, and stress in this educational population. The purpose of this thesis is to investigate the relationship between the depletion of general and special education teachers with work stress and teacher personality. For the aforementioned purpose, a survey was conducted on secondary and secondary school teachers of Thessaloniki general and special education through quantitative research using the use and distribution of 120 questionnaires consisting of multiple questions. The results of the research showed that teachers of special education did not have higher scores in job burnout compared to teachers in general secondary education, both categories showed average to low levels of burnout and high scores in the field of personal achievements. In addition, it was found that both teacher categories reported high levels of anxiety since they were dealing with the same stressors, mainly due to lack of management support and issues at the level of cooperation with other teachers as well as work overload and time pressure. The questionnaire responses were analyzed according to demographic data and specific scales developed for this study such as Personality Scale, Personality Correlation with Stress and Stress Response. Finally, in terms of its structure, the present paper consists of a summary of its main axes, followed by a bibliographic overview of the main subjects, the research methodology with the results of the research, and finally the conclusions and bibliography used for compiling it. This research is of great importance, initially for teachers, to develop mechanisms of defense against occupational proliferation, and subsequently for anybody associated with educational activities, to take measures to prevent and address the most pressing phenomenon. to teachers.en
heal.advisorNameΓιώτσα, Άρτεμιςel
heal.committeeMemberNameΓιώτσα, Άρτεμιςel
heal.committeeMemberNameΠαπαντωνίου, Γεωργίαel
heal.committeeMemberNameΚούτρας, Βασίλειοςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages159 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2020.pdf2.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons