Σχολή Γεωπονίας

Sub-communities within this community

Τμήμα Γεωπονίας

Το Τμήμα Γεωπονίας ανήκει στη Σχολή Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ιδρύθηκε με το Ν4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142/03-08-2018) με έδρα την Άρτα.

Browse