Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής έχει ως πρωταρχικό στόχο, μέσω του Προγράμματος Σπουδών του και των πλείστων επιστημονικών δραστηριοτήτων του, τον εφοδιασμό των φοιτητών του με εκείνες τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν σημαντικές και καίριες επαγγελματικές, ερευνητικές ή ακαδημαϊκές θέσεις στον ευρύτερο χώρο δραστηριοτήτων της μηχανικής και της επιστήμης των υπολογιστών.

Browse

Recent Submissions