Τμήμα Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά σε όλα τα πεδία της Φυσικής (Θεωρητική, Πειραματική και Εφαρμοσμένη). Στόχος του Τμήματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές του με βασικές και στέρεες γνώσεις της Φυσικής και των υπολογιστικών της εργαλείων και να τους διδάξει τη μεθοδολογία της Φυσικής στην επίλυση παλαιών και νέων προβλημάτων.

Browse

Recent Submissions