Τμήμα Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μαθηματικής επιστήμης και υποδιαιρείται σε τέσσερις τομείς: Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης, Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας, Τομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας και Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας.

Browse

Recent Submissions