Browsing by Author Chin, M.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jump to: Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
or enter first few letters:  
View Option
Showing results 1 to 2 of 2
TitleAuthor(s)Issue date???itemlist.???
Neutron measurements for advanced nuclear systems: The n_TOF project at CERNColonna, N.; Andriamonje, S.; Andrzejewski, J.; Audouin, L.; Barbagallo, M.; Becares, V.; Becvar, F.; Belloni, F.; Berthier, B.; Berthoumieux, E.; Brugger, M.; Calviani, M.; Calvino, F.; Cano-Ott, D.; Carrapico, C.; Cennini, P.; Cerutti, F.; Chiaveri, E.; Chin, M.; Cortes, G.; Cortes-Giraldo, M. A.; Diakaki, M.; Dillmann, I.; Domingo-Pardo, C.; Duran, I.; Fernandez-Ordonez, M.; Ferrari, A.; Fraval, K.; Ganesan, S.; Giomataris, I.; Giubrone, G.; Gomez-Hornillos, M. B.; Goncalves, I. F.; Gonzalez-Romero, E.; Gramegna, F.; Guerrero, C.; Gunsing, F.; Harrisopulos, S.; Heil, M.; Ioannides, K.; Jericha, E.; Kadi, Y.; Kappeler, F.; Karadimos, D.; Krticka, M.; Lebbos, E.; Lederer, C.; Leeb, H.; Losito, R.; Lozano, M.; Marganiec, J.; Marrone, S.; Martinez, T.; Massimi, C.; Mastinu, P. F.; Meaze, M.; Mendoza, E.; Mengoni, A.; Milazzo, P. M.; Mosconi, M.; Nolte, R.; Papaevangelou, T.; Paradela, C.; Pavlik, A.; Perkowski, J.; Plag, R.; Plompen, A.; Praena, J.; Quesada, J. M.; Rauscher, T.; Reifarth, R.; Roman, F.; Rubbia, C.; Sarmento, R.; Tagliente, G.; Tain, J. L.; Tarrio, D.; Tassan-Got, L.; Tlustos, L.; Tsinganis, A.; Vannini, G.; Variale, V.; Vaz, P.; Ventura, A.; Vlachoudis, V.; Vlastou, R.; Vykydal, Z.; Wallner, A.; Weiss, C.; N Tof Collaboration24-Nov-2015-
Past, Present and Future of the n_TOF Facility at CERNChiaveri, E.; Andriamonje, S.; Calviani, M.; Vlachoudis, V.; Brugger, M.; Cennini, P.; Cerutti, F.; Chin, M.; Ferrari, A.; Kadi, Y.; Lebbos, E.; Losito, R.; Guerrero, C.; Becares, V.; Cano-Ott, D.; Fernandez-Ordonez, M.; Gonzalez-Romero, E.; Martinez, T.; Mendoza, E.; Ovejero, M. C.; Berthoumieux, E.; Gunsing, F.; Andrzejewski, J.; Marganiec, J.; Perkowski, J.; Audouin, L.; Berthier, B.; Tassan-Got, L.; Becvar, F.; Krticka, M.; Belloni, F.; Milazzo, P. M.; Calvino, F.; Hornillos, M. B. G.; Carrapico, C.; Cortes, G.; Goncalves, I. F.; Sarmento, R.; Vaz, P.; Colonna, N.; Marrone, S.; Meaze, M.; Tagliente, G.; Variale, V.; Cortes-Giraldo, M.; Lozano, M.; Praena, J.; Quesada, J. M.; Dillmann, I.; Domingo-Pardo, C.; Heil, M.; Plag, R.; Reifarth, R.; Duran, I.; Paradela, C.; Tarrio, D.; Ganesan, S.; Giubrone, G.; Tain, J. L.; Gramegna, F.; Mastinu, P. F.; Harrisopulos, S.; Ioannides, K.; Karadimos, D.; Jericha, E.; Leeb, H.; Weiss, C.; Kappeler, F.; Lederer, C.; Pavlik, A.; Wallner, A.; Massimi, C.; Vannini, C.; Mengoni, A.; Ventura, A.; Mosconi, M.; Nolte, R.; Rubbia, C.; Vlastou, R.; Vykydal, Z.24-Nov-2015-