Ανάγκες και ψυχοκοινωνική προσαρμογή φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σ.ΚΕ.Π.Ι. (Journal article)

Παπαδιώτη-Αθανασίου, Βασιλική/ Δαμιγός, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7041
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Appears in Collections:Τόμος 32 (2003)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7041
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.