Διερεύνηση της συμβολής περιοχών της υπομονάδας β3 του υποδοχέα αΙΙbβ3 στη διαδικασία συσσώρευσης των ανθρώπινων αιμοπεταλίων (Doctoral thesis)

Σταθόπουλος, Παναγιώτης Τ.


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΣταθόπουλος, Παναγιώτης Τ.el
dc.date.accessioned2015-10-14T07:57:11Z-
dc.date.available2015-10-14T07:57:11Z-
dc.identifier.urihttp://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/580-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΦάρμακα, αντιαιμοπεταλιακάel
dc.subjectΑποικοδόμηση rink amide βραχίοναel
dc.subjectΠεπτίδια διαμεμβρανική μεταφοράel
dc.subjectWang ρητίνη, συνθετικά προβλήματαel
dc.subjectΠεπτίδια, σύνθεση με fuoc / tbu στρατηγικήel
dc.subjectΑντιθρομβωτική δράση β3 πεπτιδικών αναλόγωνel
dc.titleΔιερεύνηση της συμβολής περιοχών της υπομονάδας β3 του υποδοχέα αΙΙbβ3 στη διαδικασία συσσώρευσης των ανθρώπινων αιμοπεταλίωνel
heal.typedoctoralThesis-
heal.type.enDoctoral thesisen
heal.type.elΔιδακτορική διατριβήel
heal.generalDescriptionΠεριέχει εικόνες και ευρετήριοel
heal.classificationΒιοχημείαel
heal.classificationNLG
heal.identifier.secondaryhttp://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/17188#page/1/mode/2up-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείαςel
heal.publicationDate2008-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 262 - 294el
heal.abstractΗ παρούσα διδακτορική διατριβή είχε ως στόχο την αναστολή της συσσώρευσης των αιµοπεταλίων, µε την εξειδικευµένη διακοπή της από ‘µέσα προς τα έξω’ πορείας σηµατοδότησης η οποία οδηγεί στην ενεργοποίηση και τη διαµορφωτική αλλαγή του αιµοπεταλιακού υποδοχέα αIIbβ3. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, στις παθολογικές καταστάσεις (όπως έµφραγµα του µυοκαρδίου, ασταθής στηθάγχη κ.τ.λ.), µέσα στο αιµοπετάλιο συµβαίνει ένας καταρράχτης βιοχηµικών διεργασιών µε αποτέλεσµα η ταλίνη (κυττοπλασµατική πρωτεΐνη) να υφίσταται διαµορφωτικές αλλαγές εκθέτοντας µια περιοχή (head-domain) η οποία αλληλεπιδρά µε το κυττοπλασµατικό άκρο της β3 υποµονάδας. Εκτός από την ταλίνη υπάρχουν και άλλες κυττοπλασµατικές πρωτεΐνες [η β3-ενδονεξίνη, η µυοσίνη, η C.I.B (Calciumand- integrin binding protein) πρωτεΐνη] οι οποίες αναγνωρίζουν και προσδένονται τόσο στην αIIb όσο και στην β3 κυττοπλασµατική ‘ουρά’ του αιµοπεταλιακού υποδοχέα. Η πρόσδεση των κυττοπλασµατικών πρωτεΐνών στα κυττοπλασµατικά άκρα της αIIbβ3 ιντεγκρίνης οδηγεί, µέσω της διαµορφωτικής αλλαγής του υποδοχέα, στην ενεργοποίηση των αιµοπεταλίων (‘µέσα-έξω σηµατοδότηση’). Σκοπός λοιπόν της εργασίας αυτής ήταν να αναστείλουµε τον σχηµατισµό του αιµοπεταλιακού θρόµβου, διακόπτοντας την από ‘µέσα προς τα έξω’ πορεία σηµατοδότησης, µε τη χρήση πεπτιδικών αναλόγων από το κυτταροπλασµατικό άκρο της β3 υποµονάδας. /ηλαδή πεπτιδικά ανάλογα της β3 κυττοπλασµατικής ‘ουράς’, κατάλληλα τροποποιηµένα ώστε να διαπερνούν την αιµοπεταλιακή µεµβράνη, θα αναγνωρίζονται από τις κυττοπλασµατικές πρωτεΐνες, αποτρέποντας την αλληλεπίδραση των τελευταίων µε την ενδοκυττάρια περιοχή της υποµονάδας αυτής. Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία, στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής συντέθηκαν, καθαρίστηκαν και εξετάστηκε η ανασταλτική δράση των εξής πεπτιδικών αναλόγων: (α) β3743-750 µε αλληλουχία NNPLYKEA, (β) β3743-750(pTyr747) µε αλληλουχία NNPLY(PO3H2)KEA, (γ) β3749-762 µε αλληλουχία EATSTFTNITYRGT, (δ) β3743-756 µε αλληλουχία NNPLYKE ATSTFTN, (ε) β3755-762 µε αλληλουχία TNITYRGT και (στ) β3749-756 µε αλληλουχία EATSTFTN. /εδοµένου ότι τα πεπτίδια αυτά θα πρέπει να εισέρχονται και να δρουν στο εσωτερικό των αιµοπεταλίων συντέθηκαν και τα αντίστοιχα τροποποιηµένα πεπτιδικά ανάλογα στο Ν-τελικό άκρο των οποίων ήταν οµοιοπολικά
heal.abstractΡlatelets play a significant role in the pathogenesis of acute coronary syndromes. Among all glycoproteins-receptors, integrin αIIbβ3 has gained the interest of investigators, since it plays the central role in the final step of platelet aggregation and thrombus formation. On unstimulated platelets, the platelet receptor αIIbβ3 is presented in a closed conformation that prevents ligand binding. Upon platelet activation by several agonists, αIIbβ3 receives intracellular signals (inside-out signaling) that allow the cytoplasmic proteins, such as talin, β3-endonexin, Calciumand- Integrin Binding Protein, to interact with the cytoplasmic domains of αIIbβ3 subunits, resulting in platelet aggregation. The aim of this work was to develop anti-platelet agents able to inhibit thrombus formation by specifically disrupting the inside-out signalling pathway, using synthetic peptides based on the cytoplasmic region of β3 subunit. Peptide analogues derived from β3743-762 region (N743NPLYKEA750, N743NPLY(PO3H2)KEA750, T755NITYRGT762, E749ATSTFTN756, E749ATSTFTNITYRGT762 and N743NPLYKEA TSTFTN756) were synthesized in their free, palmitoylated and/or tagged with the Tat(G48RKKRRQRRRPPQ60) sequence and carboxyfluorescein(CF)-labeled in order to investigate their membrane permeability, as well as their inhibition potency on the platelet aggregation. Peptides were synthesized manually by solid-phase peptide synthesis on a Wang and/or Rink Amide resins, using the Fmoc/tBu protection strategy. The fluorescein- labeled peptides were generated by coupling N-Hydroxysuccinimide fluorescein to the amino-terminal end of the resin-bound peptide, prior to its cleavage and deprotection. Palmitoylated (Pal) and carboxyfluorescein(CF) -labeled analogues were prepared by acylation of the α- and ε-amino groups of the N-terminal lysine residue by palmitic anhydrite and NHS-fluorescein respectively. The conclusions of this work can be summarized as follows: # The conditions for the first amino acid attachment on Wang resin strongly affect the formation of byproducts, due to dipeptide formation. # Care must be taken during the Nα-Fmoc deprotection step of the second, from the C-terminal end, amino acid residue, in order to avoid the formation of diketopiperazine which lead to peptide sequences without the C-terminal dipeptide. # The cleavage of the peptides from the Rink Amide resin, under acidic conditions, leads to C-terminal N-alkylated peptide amides, independently of the peptide sequences, due to the Rink Amide linker decomposition. The formation of these byproducts can be prevented using as cleavage mixture the cocktail: 92.5% TFA, 5% DMB, 2.5% TIS (Reagent I).en
heal.advisorNameΤσίκαρης, Βασίλειοςel
heal.committeeMemberNameΤσίκαρης, Βασίλειοςel
heal.committeeMemberNameΤσελέπης, Αλέξανδροςel
heal.committeeMemberNameΣακαρέλλου-Δαϊτσιώτου, Μαρίαel
heal.committeeMemberNameΠάνου-Πομώνη, Ευγενίαel
heal.committeeMemberNameΤσουκάτος, Δημόκριτοςel
heal.committeeMemberNameΕλεμές, Ιωάννηςel
heal.committeeMemberNameΜιχάλης, Λάμπροςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείαςel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages308 σ.-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/580
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.