Η επίδραση της μηχανικής τάσης στο μηχανικό επιθήλιο, στα κύτταρα και στο κυψελιδικό υγρό των πνευμόνων (Doctoral thesis)

Αντωνίου, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας.
Subject classification: Πνεύμονες
Keywords: Ασθένειες,Αποφρακτικές
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5408
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.2268
Link: Δ.Δ. ΑΝΤ 2009
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Δ.Δ.-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5408
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.