Χρήση υδροξυκινολινών για προσδιορισμό μεταλλοκατιόντων σε πρότυπα δείγματα με οπτικές μεθόδους (Bachelor thesis)

Ράγκος, Γεώργιος Χ.


THE PURPOSE OF THIS PH.D THESIS WAS THE MICRODETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN REFERENCE MATERIALS.THE MEASUREMENTS WERE MADE SPECTROFLUORIMETRICALLY AND SPECTROPHOTOMETRICALLY USING DERIVATIVES OF QUINOLINE AS FLUORESCENT AND ABSORBENT REAGENTS RESPECTIVELY.MANGANESE(II),IRON(III)AND SILVER(I)WERE DETERMINED BY MEANS OF SPECTROFLUORIMETRY.THE MANGANESE WAS FOUND IN A STANDARD BOVINE LIVER SAMPLE(SRN,LOT 15774,NBS)USING 2-HYDROXYQUINOLINE (2-HQ) AND 4- HYDROXYQUINOLINE (4-HQ),THE IRON WAS ALSO FOUND IN THE SAME BOVINE LIVER (LOT 1577) USING 4-HQ,WHILE THE SILVER WAS DETERMINED IN TWO STANDARD SILVER BRAZING ALLOYS (THORN SMITH,CHEMIST) USING 2-HQ.COPPER IN STANDARD BOVINE LIVER (SRM LOT 1577,NBS) WAS DETERMINED BY MEANS OF SPECTROPHOTOMETRY USING 8-HYDROXYQUINOLINE(8-HOX) AS ABSORBENTREAGENT.
Alternative title / Subtitle: USE OF HYDROXYQUINOLINES FOR DETERMINATION OF METAL CATIONS IN REFERENCE MATERIALS BY OPTICAL METHODS
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας
Keywords: Μεταλλοκατιόντα,Προσδιορισμός,Πρότυπα δείγματα,Υδροξυκινολίνες,Φασματοφθορισμομετρία,Φασματοφωτομετρία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/411
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/8168#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/411
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.