Μελέτη της σειράς βιβλίων συμπληρωματικού υλικού του ΕΔΙΑΜΜΕ για τα σχολεία της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας (Master thesis)

Μαχτσίρα, Σοφία


This bachelor’s thesis seeks to present, study and evaluate at an early stage the book series of supplementary material for the learning of the Greek language in the minority of the Greeks in Albania. In the first chapter there is a historical retrospection for Greek- language education in Albania from 1914 until today. Along with the reference to the linguistic textbooks used at times highlights, comes up the need to publish new books, capable of coping with the needs of minority schools. In this condition, the Laboratory of Intercultural and Immigration Studies of the University of Crete in collaboration with the scientific department of Primary Education of the University of Ioannina took the initiative to perform the writing and publishing of supplementary and auxiliary material. As well, the second chapter of this thesis focuses on studying this series of books. Includes the presentation of nine books, one for each class of the elementary school and lyceum. The third and final chapter assesses these manuals in terms of their objectives and individual traits.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Μειονότητες
Keywords: Ελληνική μειονότητα,Αλβανία,Εγχειρίδια,Συμπληρωματικό υλικό,Greek minority,Albania,Textbooks,Supplementary material
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28969
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΑΧΤΣΙΡΑ ΣΟΦΙΑ 2017.pdf730.87 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28969
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.