Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των "ερευνητικών εργασιών" στην Α' και Β' λυκείου (Master thesis)

Λιαπίκου, Μαρία


This thesis was carried out within the Postgraduate Programme "Educational Sciences", direction "Pedagogy and Psychology at School",Sector of Education, Department of Philosophy, Education and Psychology, University of Ioannina. It is an attempt at the first level, the theoretical, to clarify conceptual terms “cooperative learning, “inter-disciplinary”, “Project method”, to present the learning theories that they support, as well as their implementation stages in the compulsory curriculum of the Hellenic High School (Lyceum). On a second level, the effectiveness of the introduction of the project method in high school compulsory programme since 2011will be investigated (MINEDU, 2011, p. 13; Government Gazette 143, issue B/2011), based on the teachers’ opinions who applied and continue to apply them in practice.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Subject classification: Συνεργατική μάθηση
Keywords: Ερευνητική εργασία,Διεπιστημονικότητα,Συνεργατική μάθηση,Επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,Project method,Inter-disciplinary,Cooperative learning,Teachers’ training
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28922
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2017.pdf4.77 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28922
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.