Το επαγγελματικό ήθος του Έλληνα εκπαιδευτικού κατά την άσκηση των καθηκόντων του (Master thesis)

Γκορτζής, Ελευθέριος


This work seeks an approach to professional ethics, deontology and the professional consistency of a Greek teacher of primary school in the exercise of his duties. Research through references defines the term profession and vocation, gives the moral definition of professional ethics and consistency, outlining the educational profile through his beliefs and the demands of society and makes a brief historical overview of the evaluation of the teaching ethics. Subsequently explores aspects of the teachers themselves of professional ethics, the utility of recording binding rules within the framework of a code of conduct for the profession, the awareness they have concerning their duties and obligations, and their views on the promotion and evaluation of ethics in their profession.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Δεοντολογία
Keywords: Επαγγελματικό ήθος,Εκπαιδευτική δεοντολογία,Υπηρεσιακή συνέπεια,Επάγγελμα,Λειτούργημα,Κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας,Αξιολόγηση του ήθους,Professional ethics,Educational ethics,Service consistency,Profession,Vocation,Code of professional ethics,Moral evaluation,'Etica profesional,'Etica educativa,Consistencia en el servicio,Profesión,Vocación,Código de ética profesional,Evaluación moral
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28909
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2017.pdf3.52 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28909
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.