Βιολογικοί, ψυχολογικοί και παράγοντες της οικονομικής κρίσης που σχετίζονται με διάγνωση Μείζονος Κατάθλιψης και με τον Κίνδυνο Αυτοκτονίας σε ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (Conference presentation)

Υφαντής, Θ./ Δελή, Φ./ Πούλια, Ν./ Μποζίδης, Π./ Ντουντουλάκη, Ε./ Πάϊκα, Β./ Παπαϊωάννου, Δ./ Βούλγαρη, Π./ Αντωνίου, Κ./ Δρόσος, Α.Α.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Keywords: οικονομικής κρίση,Κατάθλιψη,Αυτοκτονία,Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27906
Appears in Collections:Ομιλίες σε Συνέδριο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Congress communication-4-Poster.pdf607.26 kBAdobe PDFView/Open
Congress communication-4-Abstract.pdf353.4 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27906
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.