Άθως φως εν σκότει: η δασική χλωρίς και η καλλιεργούμενη βλάστησις εν Άθω τα γεωπονικά είδη (Book)

Κουρίλας, Ευλόγιος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Subject classification: Δάση και δασοπονία
Ελλάδα
Άθως
Γεωργία
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25520
Link: ΒΚ Κ342
Publisher: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου
Appears in Collections:Παλαίτυπα Βιβλία

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΒΚ.Κ342.pdf16.01 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25520
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.