Παλαίτυπα Βιβλία : [671]

Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 671
TitleAuthor(s)Issue date
The early days of monacticism on mount AthosLake, Kirsopp M.A.12-Jan-2018
Eusebius als Historiker seiner ZeitRichard, Laqueur12-Jan-2018
Rhodanthes et Dosiclis amorum libri IX : Graecè & LatinèΠρόδρομος, Θεόδωρος12-Jan-2018
Λουκιανού Σαμοσατέως Μέρος δεύτερονο Σαμοσατεύς, Λουκιανός12-Jan-2018
Souvenir de Jérusalem-, -9-Jan-2018
ΑπολογίαΦαρμακίδης, Θ.9-Jan-2018
Επιστημονικαί και ιατρικαί μελέται: φυσιογνωμία και φυσιογνωμικήΖωγραφίδου, Σ.Ι.8-Jan-2018
Voyage de la GrecePouqueville, Francois Charles Hugues Laurent7-Jan-2018
Histoire de la regeneration de la Grece : comprenant le precis des evenements depuis 1740 jusqu'en 1824,v.3Pouqueville, Francois Charles Hugues Laurent7-Jan-2018
Platonis opera omnia: recensuit et comentariis instruxit,v.4Gottfried Stallbaum, Plato2-Jan-2018
Plutarchi vitae inter se comparatae : editio stereotypa,v.1Bekker, August Immanuel2-Jan-2018
Philonis Iudaei opera omnia : editio stereotypaPhilo2-Jan-2018
Voyage dans le Grece-, -26-Dec-2017
Documents relatifs au Concile de Florence 1, La question du purgatoire à Ferrare : documents I-VIPetit, Louis26-Dec-2017
Biliotecha hagiographika orientalisPeeters, Paulus26-Dec-2017
Die musik des griechischen alterthumes : nach den alten quellen neu bearbeitetWestphal, Rudolf26-Dec-2017
Das hellenische Thessalien: Landeskundliche und geschichtliche Beschreibung Thessaliens in der hellenischen und römischen ZeitStählin, Friedrich23-Dec-2017
Questiones grammatiqae ad Thucydidem pertinentesStahl, Ioannes Matthias23-Dec-2017
La formation du peuple Grec : avec sept cartes dans le texteJardé, Auguste23-Dec-2017
Εν δάκρυ επί της νήσου Χίου της κατασταφείσης πατρίδος μουΚλωστερίδου, Β.Κ.23-Dec-2017