Μοναχολόγια περί του εν Άθω κοινοβίου (Book)

Κουρίλας, Ευλόγιος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Subject classification: Μοναχισμός και θρησκευτικά τάγματα
Ελλάδα
Άθως
Ιστορία
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25056
Link: ΒΚ Κ310
Publisher: Τύποις "Φοίνικος
Appears in Collections:Παλαίτυπα Βιβλία

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK1K310.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25056
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.