Σηπτική αρθρίτις γόνατος : διάγνωση και αντιμετώπιση : κλινική σημασία των ζελατινασών, MMP-2 και MMP-9 στη σηπτική αρθρίτιδα του γόνατος (Doctoral thesis)

Φωτόπουλος, Βασίλειος Χ.

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Subject classification: Γόνατο
Τραύματα και κακώσεις
Αρθρίτιδα
Γόνατο
Ασθένειες
Οστεοαρθρίτιδα
Keywords: Σηπτική αρθρίτιδα,Γόνατα,Ζελατινάσες
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/953
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1046
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/28460#page/1/mode/2up
Table of contents: Σκοπός: Σε περίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας του γόνατος, παρατηρείται υπεροχή των στρωματικών μεταλλοπρωτεϊνασών (MMPs) σε βάρος των ιστικών αναστολέων τους (TIMPs), εξαιτίας αυξημένης, επαγόμενης από βακτήρια, έκφρασης και ενεργοποίησης αυτών σε σύγκριση με την αυτοάνοσης αρχής ή εκφυλιστικού τύπου αρθρίτιδα. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης της ζελατινάσης MMP-9 και του ειδικού αναστολέα της, TIMP-1, σε αρθρικό υγρό από πάσχουσες αρθρώσεις και η διερεύνηση της πιθανότητας χρήσης τους ως διαγνωστικού κριτηρίου κατά την προσέγγιση της οξείας μονοαρθρίτιδας του γόνατος. Υλικό & Μέθοδος: Ζυμογραφία ζελατίνης και ανάλυση western blot πραγματοποιήθηκε σε δείγματα αρθρικού υγρού από γόνατα ασθενών πασχόντων από σηπτική (SA/10 ασθενείς), ρευματική (RA/10 ασθενείς) και οστεοαρθρίτιδα (OA/10 ασθενείς). Αποτελέσματα: Η ζυμογραφία αποκάλυψε έκφραση proΜΜΡ-2 σε όλα τα δείγματα αρθρικού υγρού, ενώ η ενεργοποιημένη μορφή της ήταν παρούσα σε περισσότερα σηπτικά. ΜΜΡ-9 δεν ανιχνεύθηκε σε οστεοαρθριτιδικά δείγματα. Ίχνη μόνον ΜΜΡ-9 δράσης ανιχνεύθηκε σε 4/10 ασθενείς με RA, ενώ υψηλότερα επίπεδα ΜΜΡ-9 πιστοποιήθηκαν σε όλα τα σηπτικά δείγματα (Ρ=0.0444). Στις δοκιμασίες ανοσοαποτύπωσης, δείγματα από ασθενείς με SA επέδειξαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ΜΜΡ-9 σε σχέση με εκείνα από ασθενείς με RA (P=0.0052), επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα της ζυμογραφίας. Παρά το γεγονός ότι δεν στοιχειοθετήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων ΤΙΜΡ-1, ο εκτιμώμενος λόγος ΜΜΡ-9/ΤΙΜΡ-1 των σηπτικών δειγμάτων ήταν υψηλότερος σε σύγκριση με άσηπτα (P=0.0029). Συμπεράσματα: Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν υποδεικνύουν αυξημένη έκφραση και ενεργοποίηση της ΜΜΡ-9 στη σηπτική αρθρίτιδα του γόνατος σε σχέση με την άσηπτη, φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Παρουσία ενεργοποιημένων μορφών των ζελατινασών και υψηλών επιπέδων ΜΜΡ-9 με παράλληλη αύξηση του λόγου ΜΜΡ-9/ΤΙΜΡ-1 στο αρθρικό υγρό, ανεξαρτήτως του αριθμού των ουδετεροφίλων, ίσως είναι ενδεικτική λοίμωξης.
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/953
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.