Ο ρόλος των πρωτεϊνών του συμπλέγματος της πρωτεϊνης SARA στη μεταγωγή του σήματος και τη βιολογική δραστικότητα του TFGβ-ακτιβίνης (Doctoral thesis)

Κωσταράς, Ελευθέριος Κ.

Alternative title / Subtitle: Η πρωτεϊνη RNF11
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας
Subject classification: Κύτταρα
Πρωτεΐνες
Keywords: Ενδοκυττάρωση και κυστιδιακή μεταφορά υποδοχέων αυξητικών παραγόντων,Κλαθρινο-εξαρτώμενη ενδοκυττάρωση,Υποδοχέας επιδερμικού αυξητικού παράγοντα,Πρωτεϊνική ουβικιτίνωση,Πρώιμο ενδόσωμα,Διαλογή για λυσοσωματική αποικοδόμηση
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/947
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1086
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/33067#page/1/mode/2u
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/947
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.