Τραυματικές κακώσεις του ήπατος: κλινική μελέτη 100 περιπτώσεων (Doctoral thesis)

Μπάτσης, Χαράλαμπος Π.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 18 ΕΤΩΝ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1978 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996). Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1986 ΗΤΑΝ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1996 ΗΤΑΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΤΑΝ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΩΣΤΕΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΧΩΣ ΒΕΛΤΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΠΕΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ 100 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (72 ΑΡΡΕΝΕΣ ΚΑΙ 28 ΘΗΛΕΙΣ). 93% ΕΙΧΑΝ ΚΛΕΣΤΗ ΚΑΚΩΣΗ ΚΑΙ 7% ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΚΩΣΗ. 3 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 97 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ MOORE, ΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝΤΕΣΚΑΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ 3 ΟΜΑΔΕΣ: ΟΜΑΣ Α (ΤΥΠΟΣ Ι-ΙΙ, 58 ΑΣΘΕΝΕΙΣ), ΟΜΑΣ Β (ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ-ΙV, 34 ΑΝΔΡΕΣ), ΟΜΑΣ Γ (ΤΥΠΟΣ V, 5 ΑΣΘΕΝΕΙΣ). Η ΝΟΣΗΡΟΤΗΣ ΗΤΑΝ 37% ΚΑΙ Η ΘΝΗΤΟΤΗΣ 13%.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ήπαρ
Τραύματα και κακώσεις
Keywords: Επιπλοκές,Ήπαρ,Ηπατικές κακώσεις,Ηπατικό τραύμα,Συντηρητική αντιμετώπιση,Χειρουργικές επεμβάσεις
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/943
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.924
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/6538#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/943
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.