Έλεγχος βυσσίνωσεως σε κλωστοϋφαντουργίες (Doctoral thesis)

Σωτήρη, Αγγελική

440 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟΥ (338 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 108 ΑΝΔΡΕΣ) ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΕΡΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ. ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΟΙ: FVC, FEV1, PFR, MMF, V75%, V50% ΚΑΙ V25% ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ. ΣΕ 77 ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΓΙΝΑΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΕΡΑ. ΜΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ. ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ, ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΩΝ, ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΩΝ, ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ FVC ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ V50%, V25% ΚΑΙ MMF. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΝ. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΥΡΗΜΑΤΑ,ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣΑΠΟΨΗΣ ΟΤΙ Η ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΙΤΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πνεύμονες
Ασθένειες
Βυσσίνωση
Keywords: Βυσσίνωση,Εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας,Κλωστήρια,Νόσος των εργατών βαμβακιού,Σκόνη βαμβακιού
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/925
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1012
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/4996#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/925
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.