Συγκριτική ανάλυση κλινικών ακτινολογικών και σπινθηρογραφικών παραμέτρων και των μεταβολών τους στο χρονο των ολικών αρθροπλαστικών ισχίου Mueller και Zweymueller (Doctoral thesis)

Σταματάκης, Μάριος


Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟ- ΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕ 99-M-TC-MDP, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΧΙΟΥ (DAI) MUELLER ΚΑΙ ZWEYMUELLER. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: 47 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Μ.Ο.Ν. 62+/-8 ΕΤΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΟΣΤΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ, ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Ο.Α.Ι. MUELLER (22) ΚΑΙ ZWEYMUELLER (25). ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΛΙΝΙΚΑ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ. Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΥΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΥ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Subject classification: Αρθροπλαστική
Ισχίον
Χειρουργική
Ορθοπεδική
Keywords: Ολική αρθροπλαστική ισχύου Mueller,Ολική αρθροπλαστική ισχύου Zweymueller,Σπινθηρογράφημα οστών τριών φάασεων με 99-M-TC
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/924
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/10973#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/924
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.