Μελέτη του FeMo2S4 με φασματοσκόπια Moessbauer (Doctoral thesis)

Μπάκας, Θωμάς Β.

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Subject classification: Φασματοσκοπία Mossbauer
Φασματομετρική ανάλυση
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/921
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1044
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/2711#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/921
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.