Επίπεδα χαλκού κατά την τελειόμηνη κύηση σε επίτοκες και νεογνά στην Β.Δ. Ελλάδα (Doctoral thesis)

Παρασκευαΐδης, Ευάγγελος Α.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ιχνοστοιχεία
Χαλκός στην κύηση
Keywords: Αγροτικές περιοχές,Εγκυμοσύνη;,Χαλκός ( Cu )
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/912
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/0899#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/912
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.