Διακίνηση και ενσωμάτωση βαρέων μετάλλων στο τοίχωμα ουροδόχων κύστεων επιμυών (Doctoral thesis)

Γιαννάκης, Δημήτριος

ΜΕΛΕΤΗΘΗ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ZN, CA, CU, CD, MG ΣΤΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΩΑΣΕΩΣ ΣΕ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΕΩΣ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΤΟ ΟΞΙΝΟ PH ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ CU ΕΝΩ ΤΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Η ΗΥΞΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ZN ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ CD. - Η ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΤΩΝ HCO3 ΣΤΟ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ZN, CA, MG, ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ CU, CD. Η ΗΥΞΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΣΕ CD ΑΥΞΑΝΕΙΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ CD ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ZN. Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΟΥΡΕΣΕΜΙΔΗΣ ΣΤΟ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ZN, CA, MG ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ CD, CU. ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ CA ΤΟΥ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Βαρέα μέταλλα
Ουροδόχος κύστη
Keywords: Βαρέα μέταλλα,Ουροδόχος κύστη
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/896
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.978
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/8752#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/896
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.