Συγκριτική μελέτη επί οστεοσυνθέσεως υποτροχαντήριων καταγμάτων διά ηλου MC LAUGHLIN, ήλου σταθερής γωνίας ΑΟ και ολισθαινόντος ήλου τύπου RICHARD'S (Doctoral thesis)

Αποστόλου, Νικόλαος Α.

THE SUB-TROCHANTERIC FRACTURE OF THE FEMUR HAS CAUSED BOTH MECHANICAL AND BIOLOGICAL PROBLEMS. DURING OUR RESEARCH WORK WE HAVE STUDIED 112 PATIENTS SUFFERING FROM SUB-TROCHANTERIC FRACTURES OF THE FEMUR AGED 13-94. WE HAVE CLASSIFIEDRADIOLOGICALLY THESE FRACTURES ACCORDING TO THE NUMBER OF THE FRACTURAL ITEMSAND THE FRACTURAL LINE ACCORDING TO THE SHEINSHEIMER (I-V) CLASSIFICATION. THE PATIENTS WERE ALL OPERATED ON USING A VARIETY OF BONE CONSTRUCTION (NAILS MCLAUGHLIN, NAILS OF SOLID ANGLES AO, NAILS RICHARDS.) IN CONCLUSION WE HAVE REACHED THAT THE BEST RESULTS WERE GIVEN BY THE USING THE RICHARD'S, TYPE.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ισχίον
Εξάρθρημα
Keywords: Οστεοσύνθεση,Hλος MC Laughlin,Hλος Richards,Hλος AO,Υποτροχαντήρια κατάγματα
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/887
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.966
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/4994#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/887
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.