Βιολογικός ρόλος και ρυθμιστικοί παράγοντες της επαγωγής της αλδεϋδικής αφυδρογονάσης-3 (Doctoral thesis)

Παππάς, Περικλής Ε.


THE CYTOSOLIC CLASS 3 ALDEHYDE DEHYDROGENASE (ALDH3C) CATALYZES THE OXIDATION OF ALDEHYDES TO THE CORRESPONDING CARBOΧYLIC ACIDS, AND IS GREATLY INDUCED BY POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS), IN MANY TISSUES IN VARIOUS MAMMALS AND OTHER SPECIES. IN THE PRESENT STUDY, WE EXAMINED THE BIOLOGICAL ROLE OF THE ALDH3C INDUCTION, AS WELL AS REGULATORY FACTORS OF THE INDUCTION OF ALDH3C BY PAHS, IN THE RAT LIVER. THE RESULTS OF ADMINISTRATION OF SPECIFIC DEPLETORS AND/OR PERCURSORS OF GLUTATHIONE TO THE RATS SHOWN THAT THE PHYSIOLOGICAL LEVELS OF GLUTATHIONE ARE IMPORTANT FACTOR IN THE PROCESS OF ALDH3C INDUCTION.NON - STEROIDAL AND/OR STEROIDAL ANTI - INFLAMMATORY DRUG - TREATMENT OF THE ALDH3C INDUCTION RESULTED THE REGULATORY EFFECTS OF THE INFLAMMATORY PRODUCTS OF ARACHIDONIC ACID CASCADE, ON THE ALDH3C INDUCTION. FINALLY, THE INDUCTION OF ALDH3C STUDIED IN EXTAHEPATIC WISTAR RAT TISSUES WITH SPECIAL FUNCTIONALITY, AS FAR AS THE RESPONSE TO OXIDATIVE STRESS IS CONCERNED. IN CONLUSION, THESE RESULTS PROVIDE MORE EVIDENCE ABOUT THE ROLE OF ALDH3C WHICH METABOLIZE ALDEHYDIC PRODUCTS OF OXIDATIVE STRESS. ACCORDING TO THE RESULTS OF THE PRESENT STUDY, THE INDUCTION OF ALDH3C ACTIVITY CAN BE RELATED WITH A CHEMICALLY- PRODUCED ASEPTIC CELL INFLAMMATION. ITS ACTION CORRELATED WITH PROSTAGLANDIN AVAILABILITY, THE METABOLISM AS WELL AS THE DETOXIFICATION OF WHICH, IS CONCERNED AS A POSSIBLE ROLE FOR THE ALDH3C.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ένζυμα
Μεταβολισμός
Keywords: Δέρμα,Επίμυες,Ήπαρ,Κυτταροπλασματική αλδευδική αφυδρογονάση - 3,Μάτια,Μεταβολισμός φαρμάκων,Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα,Οξειδωτικό στρες,Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες,Φαρμακολογία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/838
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/8765#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/838
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.