Μελέτη της κατάστασης υγείας του στοματογναθικού συστήματος ατόμων τρίτης ηλικίας στην Ήπειρο (Doctoral thesis)

Φούντης, Δημήτρης Τρ

THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO EVALUATE THE HEALTH STATUS OF THE STOMATOGNATHIC SYSTEM ON INDIVIDUALS THAT BELONG IN THE THIRD AGE GROUP AMONG THE POPULATION OF EPIRUS. THE RESULTS OF THE STUDY SHOWED THAT: - THE MAJORITY OF THE EXAMINED, 72% HAD BASIC EDUCATION. - 258 INDIVIDUALS (77.5%) WERE SUFFERING FROM ONE OR MORE DISEASES FROM WHICH A 5% WERE NOT RECEIVING ANY TREATMANT. - 155 INDIVIDUALS (46.5%) WERE DENTULOUS AND 178 (53.5%) WERE EDENTULOUS. 42 OUT OF THE 155 DENDULOUS HAD COMPLETE DENTITION WITH OR WITHOUT PROSTHETIC RESTRORATIONS. 291 INDIVIDUALS WERE PARTIALLY OR COMPLETELY EDENTULOUS AND WORE OR NEEDED PROSTHESES. AMONG THE 155 DENTULOUS: - THE PERCENTAGE OF DENTAL CARIES COMESUP TO 83.2% AND THE DFT WAS 4.8. THE PERCENTAGE OF ROOT CARIES COMES UP TO 59.4%. - THE AVERAGE NUMBER OF HEALTHY (S) TEETH PER INDIVIDUAL WAS 4.2 TEETH. - THE AVERAGE NUMBER OF FILLED (F) TEETH PER INDIVIDUAL WAS 0.6 TEETH. - THE AVERAGE NUMBER OF DENTAL CARIES (D) PER INDIVIDUAL WAS 2.1 TEETH. (ABSTRACT TRUNCATED)
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Στόμα
Ασθένειες
Στόμα
Φροντίδα και υγιεινή
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/812
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.846
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/3092#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/812
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.