Μορφολογικές και παθολογοανατομικές αλλοιώσεις του λάρυγγα μετά εκτομή του κάτω λαρυγγικού νεύρου (Doctoral thesis)

Τσούλιας, Θεοδώρου Γ


THE RIGHT RECURRENT LARYNGEAL NERVE WAS DISSECTED IN EIGHTEEN FEMALE CANINES AND EVERY MONTH WAS SACRIFISED THREE OF THEM. SPECIMENTS WERE TAKEN FROM MUCONS MEMBRANE OF LARYNX AND FROM POSTERIOR AND LATERAL CRICOARYTENOID MUSCLE, TRANSVERSE ARYTENOID, THYROARYTENOID AND VOCALIS MUSCLE. ALL SPECIMENS WERE EXAMINED UNDER LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY. THE MACROSCOPIC APPEARANCE OF LARYNX AND THE MICROSCOPIC FINDINGS AFTER THE RIGHT RECURRENT LARYNGEAL NERVE DISSECTION AREEXAMINED IN THIS PROCEDURE.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Λάρυγγας
Ασθένειες
Δυσφωνία
Keywords: Αλλοιώσεις,Διατομή,Λάρυγγας,Λαρυγγικό νεύρο
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/801
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/0738#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/801
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.