Παράγοντες ποιότητας και συντηρησιμότητας των μανιταριών Pleurotus (Journal article)

Ουζούνη, Π./ Ρηγανάκος, Κ. Α./ Λαχουβάρης, Λ./ Μαστρογιάννης, Θ.

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7950
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7950
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.