Δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση της έννοιας του νερού ως χημικής ένωσης (Journal article)

Kουκά, A./ Βοσνιάδου, Σ./ Tσαπαρλής, Γ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7934
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7934
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.