Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο : συσχέτιση με ψυχολογικούς και καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Doctoral thesis)

Τζιάλλας, Δημήτριος Χ.

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΤζιάλλας, Δημήτριος Χ.
dc.date.accessioned2015-10-16T07:44:37Z-
dc.date.available2015-10-16T07:44:37Z-
dc.identifier.urihttps://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/791-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.818-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΜεταβολικό σύνδρομοel
dc.subjectΤύπος προσωπικότητας Del
dc.subjectΠοιότητα ζωήςel
dc.subjectΚαρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνουel
dc.subjectΚατάθλιψηel
dc.titleΠοιότητα ζωής σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο : συσχέτιση με ψυχολογικούς και καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας
heal.typedoctoralThesis-
heal.type.enDoctoral thesisen
heal.type.elΔιδακτορική διατριβήel
heal.classificationΜεταβολικό σύνδρομοel
heal.identifier.secondaryhttp://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/27376#page/1/mode/2up-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
heal.publicationDate2012-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 134-149
heal.abstractΕισαγωγή: Το μεταβολικό σύνδρομο [Μ.Σ.] είναι ένα χρόνιο και πολυσύνθετο πρόβλημα υγείας που μπορεί να προκαλέσει σωματικά, συναισθηματικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλαπλών και αλληλοσυσχετιζομένων διαταραχών που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την ποιότητα ζωής των ασθενών με Μ.Σ. σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, η μελέτη αυτή διερεύνησε εάν ο επιπολασμός της προσωπικότητας τύπου D είναι υψηλότερος σε ασθενείς με Μ.Σ. σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Επίσης, ελέγχθηκε η υπόθεση ότι η συσχέτιση αυτή είναι ανεξάρτητη από την παρουσία του άγχους ή συμπτωμάτων κατάθλιψης. Μέθοδος: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 749 άτομα που προσήλθαν στο εξωτερικό ιατρείο Λιπιδίων του ΠΓΝΙ από το 2007 έως το 2009 για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση του Μ.Σ. Από αυτούς 359 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στην μελέτη. Το Μ.Σ. ορίστηκε σύμφωνα με τον ορισμό του IDF. Για την εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SF-36. Το άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης αξιολογήθηκαν από την επικυρωμένη ελληνική έκδοση της κλίμακας του άγχους και της κατάθλιψης (HADS). Τα διαγνωστικά κριτήρια για την ύπαρξη προσωπικότητας Τύπου D εκτιμήθηκαν με βάση την κλίμακα DS-14. Αποτελέσματα: Από τα 359 άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη 206 [57,4%] πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια του Μ.Σ. ενώ 153 άτομα[42,6%], αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Η παρουσία του Μ.Σ. συσχετίστηκε με χαμηλότερο σκορ σε όλες τις κλίμακες του SF-36 εξαιρουμένης αυτής του σωματικού πόνου. Η συνοπτική κλίμακα αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης του SF-36, συσχετίζονταν σημαντικά με το φύλο (β=2.41, P=0.01), την οικογενειακή κατάσταση (β=5.18, P=0.001) και το οικογενειακό εισόδημα (β=5.77, P<0.0001). Η συνοπτική κλίμακα της αξιολόγησης της ψυχικής κατάστασης του SF-36, συσχετίστηκε σημαντικά με το φύλο (β =3.20, P=0.003) και το ικανοποιητικό οικογενειακό εισόδημα (β=3.94, P=0.02). Στους ασθενείς με Μ.Σ. παρατηρήθηκε επικράτηση του άγχους και των συμπτωμάτων κατάθλιψης. Ο επιπολασμός του τύπου προσωπικότητας D ήταν σημαντικά υψηλότερος στην ομάδα του Μ.Σ. σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (44% έναντι 15% αντίστοιχα, p <0.001). Κάθε στοιχείο του τύπου προσωπικότητας D, όπως η κοινωνική αναστολή και η αρνητική συναισθηματικότητα, ήταν συχνότερο στην ομάδα του Μ.Σ. σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης η παρουσία της προσωπικότητας τύπου D εμφάνισε ανεξάρτητη συσχέτιση με το μεταβολικό σύνδρομο το άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης. Συμπεράσματα: Η μελέτη μας έδειξε ότι τα άτομα με Μ.Σ. έχουν σημαντικά χειρότερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τα άτομα που δεν έχουν Μ.Σ.. Η προσωπικότητα τύπου D φαίνεται ότι συνδέεται με τη διάγνωση του μεταβολικού συνδρόμου και αυτό το εύρημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θεραπευτική διαδικασία. Δεδομένου ότι το ΜΣ αποτελεί πρόδρομο στάδιο της αθηροσκλήρωσης και κατά συνέπεια της καρδιαγγειακής νόσου, η απόδειξη της συσχέτισης του Μ.Σ. με την προσωπικότητα καθώς και με την ποιότητα ζωής, όπως και η ύπαρξη ενός βιολογικού υποστρώματος ενισχύουν την ύπαρξη μιας αιτιώδους σχέσης ανάμεσα στο ψυχοκοινωνικό προφίλ και την εμφάνιση του Μ.Σ. και αυτό το εύρημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θεραπευτική διαδικασία.
heal.advisorName-
heal.committeeMemberNameΓουδεβένος, Ιωάννηςel
heal.committeeMemberNameΔρόσος, Αλέξανδροςel
heal.committeeMemberNameΕλισάφ, Μωϋσήςel
heal.committeeMemberNameΜαυρέας, Βενετσάνοςel
heal.committeeMemberNameΥφαντής, Θωμάς
heal.committeeMemberNameΛιάμης, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΣκαπινάκης, Πέτροςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείαςel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages151 σ.-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/791
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.