Μελέτη του οξειδωτικού στρες σε πάσχοντες από χρόνιες εκφυλιστικές αρθρίτιδες: επίδραση της θεραπευτικής αγωγής (Doctoral thesis)

Οικονομίδης, Στέργιος Α.


Τις τελευταίες δεκαετίες η κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής και μικροδιατροφικών στοιχείων αυξάνεται συνεχώς, λόγω πιθανών ωφελειών τους σε διάφορα χρόνια νοσήματα. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της χορήγησης των αντιοξειδωτικών βιταμινών (βιταμίνη C και E) στην ύφεση των συμπτωμάτων των χρόνιων εκφυλιστικών αρθριτίδων (γόνατος) και να συσχετισθεί αυτή με την ρύθμιση του οξειδωτικού στρες. Στη παρούσα μελέτη συμμετείχαν 46 ασθενείς στους οποίες πραγματοποιήθηκε διάγνωση ΟΑ στο ένα ή και στα δύο γόνατα (30 γυναίκες και 16 άνδρες, ηλικίας 62±13 ετών). Για τον κάθε ασθενή λήφθηκε λεπτομερές ιατρικό ιστορικό ώστε να αποκλεισθούν παθήσεις που θα επηρρέαζαν την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία σε 2 ομάδες θεραπείας, οι οποίες έλαβαν είτε εμπορικά διαθέσιμη μορφή της Βιταμίνης C (ascorbic acid) 1gr x 2 ΗΜ per os μαζί με Βιταμίνη E (alpha-tocopheryl acetate) 100mg x 3 ΗΜ per os είτε θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ): Μελοξικάμη tabs 15mg x 1 ΗΜ per os. Η παρακολούθηση των ασθενών και η καταγραφή του αποτελέσματος της θεραπείας διήρκησε 20 τουλάχιστον ημέρες με επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία ανά 10-14 ημέρες. Μετρήθηκαν: Α. Κλινικοί δείκτες: ο δείκτης λειτουργικότητας του γόνατος WOMAC, ο πόνος (με τη χρήση μιας pain visual analogue scale), το έλλειμμα κάμψης και έκτασης και Β. Εργαστηριακοί δείκτες: η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα (TAC) και τα επίπεδα μαλονικής διαλδεϋδης (MDA) του εκπλύματος του αρθρικού υγρού και του πλάσματος του αίματος σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής έδειξαν ότι η χορήγηση των αντιοξειδωτικών (με τη μορφή βιταμίνης C και Ε) έχει θέση στην θεραπεία των συμπτωμάτων της ΟΑ του γόνατος εφάμιλλη με αυτή των ΜΣΑΦ χωρίς όμως τις πιθανές παρενέργειές τους οι οποίες είναι γνωστές στην επιστημονική κοινότητα. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης των αντιοξειδωτικών είναι ανάλογη αυτής των ΜΣΑΦ σε γόνατα από ήπια ως και πολύ σοβαρής μορφής ΟΑ. Τόσο η TAC όσο και η συγκέντρωση της MDA στο έκπλυμα του αρθρικού υγρού του γόνατος ως βιοχημικών δεικτών μελέτης του οξειδωτικού στρες συσχετίζονται σημαντικά με τους δείκτες λειτουργικότητας και πόνου των γονάτων όπως το WOMAC index και το PVAS.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας
Subject classification: Οστεοαρθρίτιδα
Οξειδωτικό στρες
Keywords: Οστεοαρθίτιδα,Αντιοξειδωτικά,Βιταμίνη C,Βιταμίνη Ε,Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα,Οξειδωτικό στρες,Μελοξικάμη
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/751
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/28111#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/751
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.