Οργανική χημική τεχνολογία (Educational material)

Πομώνης, Φίλιππος Ι.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Subject classification: Χημική τεχνολογία
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7392
Link: 660.ΠΟΜ
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Ανοικτές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
660.ΠΟΜ.pdf18.03 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7392
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.